Umów darmowe spotkanie

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny. Nasi styliści pomogą w doborze Waszej wymarzonej sukni ślubnej.

ul. Kilińskiego 1C, Zduńska Wola

telefon kom: 504 850 402

  Formularz kontaktowy

  INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • w celu realizacji umowy o współpracy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b. RODO),
   • w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
   • w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
   • podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
  1. posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • przenoszenia danych
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT
  3. Ponadto administrator może przekazywać Pana/Pani dane podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako administratora danych,
  4. Podmiot będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu spółki. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach przepisach podatkowych, prawa cywilnego oraz przepisach o rachunkowości.